Notizia pubblicata da:

I.P.S.I.A. VENOSA Venosa - CM PZRI021014