Notizia pubblicata da:

G. PASTORE Varallo - CM VCRH040008

G. PASTORE Gattinara - CM VCRH040019